Menu
Your Cart


İptal ve İade Şartları

1. Taraflar

SATICI : Nettoptan Medikal Kozmetik Kırtasiye Ltd. Şti. (‘Negelse ’)

Adresi : İnağzı Mahallesi Kilimli Yolu Caddesi No : 65/A Merkez ZONGULDAK

E-Posta : [email protected]

 

 

ALICI : 

Adresi : 

Telefon : 

Eposta/kullanıcı adı : 

 

 

 

2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ("Kanun”) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 27.11.2014 Tarih 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar, işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu Sözleşme’nin konusunu; Alıcı’nın, Nettoptan Medikal Kozmetik Kırtasiye Ltd. Şti. ait www.Negelse .com alan adlı web sitesinden ("Site”), ürün satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

 

3.Sözleşme Konusu Ürünün Temel Nitelikleri ve Fiyatı

Ürün Kodu Ve Adı

Adet

Satıcı

Birim Fiyatı

Birim İndirimi

Toplam Satış Tutarı

Vade Farkı

KDV Dahil Toplam Tutar

 

 

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

 

Kargo Ücreti : 

Kargo Dahil Toplam Bedeli :

Ödeme Şekli ve Planı :

Alınan Vade Farkı :

Vade Farkı faiz oranı :

 

SÖZ KONUSU ÜRÜN BEDELİ, ÖDEME KORUMA SİSTEMİ KAPSAMINDA ALICI’DAN TAHSİL EDİLMEKTEDİR.

4. Ürünün Teslimi ve Şekli

Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Negelse ’den satın almış olduğu ürünün, Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Ürün, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.


5. Teslimat Masrafları ve İfası

Teslimat masrafları, aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya ait olacaktır. Negelse , Site’de teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Negelse ’ye ait olacaktır.

Ürün teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Negelse , sipariş konusu ürünün tesliminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, ürünü, Alıcı tarafından sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim edecektir.

Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından ürün bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Negelse  ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilecektir.

Ürün, Negelse  tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

Sipariş konusu ürün, teslim edilmesi ve Sözleşmedeki edimlerin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Negelse  bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.

6. Alıcı’nın Beyan ve Taahhütleri

Alıcı, Site’de yer alan Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Alıcı, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerini kullanarak ulaştırabilir.

Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürüne ait temel özellikler, ürünün vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı’nın, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu ürün kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.

Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Negelse ’ye ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması ve kullanılmamış olması kaydıyla ürün, 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

7. Negelse ’nin Beyan ve Taahhütleri

 

Negelse , Sözleşme konusu ürünü tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur.

Negelse , mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Negelse  sorumlu tutulamaz.

8. Cayma Hakkı

 

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, ürün satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, ürünün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Alıcı, cayma hakkını www.Negelse .com a giriş yaparak www.Negelse .com da yer alan Hesabım>Sipariş ve İade>Siparişlerim üzerinden "İade ve İptal İşlemleri" bağlantısına tıklayarak kullanabilir. Alıcı’nın ilgili sayfada yer alan iade talep formunu doldurup satıcının iade adres bilgilerini alarak, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde ürünü geri göndermesi gerekmektedir. Ürün ile beraber faturasının, ürünün kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, ürün ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir Alıcı, cayma süresi içinde ürün, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Cayma hakkının kullanılmasına ilişkin detaylı bilgi www.Negelse .com da yer alan İptal ve İade Şartları sayfasında yer almaktadır.

Alıcı iade edeceği ürünü Satıcı’ya Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Negelse ’nin anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Negelse ’ye aittir.

Alıcı’nın iade edeceği ürünü Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Negelse ’nin anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve ürün kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Negelse  sorumlu değildir. İade için Ön Bilgilendirmede Form’unda belirtilen Negelse ’nin anlaşmalı kargo şirketinin Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda Negelse , ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen ürünü, Alıcı’dan alınmasını sağlayacaktır.

 

Alıcı’nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde (ürün Negelse ’nin iade için belirttiği kargo şirketi aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), Alıcı’nın ilgili ürüne ilişkin Negelse ’ye yaptığı tüm ödemeler Alıcı’ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir. Kredi kullanılarak yapılan alışverişlerde, cayma hakkının usulüne uygun kullanıldığı durumlarda ürün bedeli kredi ile ilişkili hesaba iade edilecektir.

9. Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller

 

Mevzuat uyarınca Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Negelse ’nin kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde; 
Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin teslimine ilişkin sözleşmelerde; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerde; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlere ilişkin sözleşmelerde; Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Alıcı tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla sarf malzemelere ilişkin sözleşmelerde; ve Alıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi ürünlere ilişkin sözleşmelerde (hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon ve benzeri).

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamı dışında bırakılmış olan ürünler (Negelse ’nin düzenli teslimatları ile Alıcı’nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içecekler, külotlar, silikon ürünler, aksesuar, takı, kozmetik ürünleri ve korselerde hijyen dolayısıyla) cayma hakkı kullanılamayacaktır.

 

10. Uyuşmazlıkların Çözümü

Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan ürünlere ilişkin sorumluluk bizzat Negelse ’ye aittir. Bununla birlikte Alıcı, satın aldığı ürünlerle ilgili şikâyetlerini Negelse ’ye doğrudan iletecektir.

İş bu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. İlan edilen değerin üzerindeki ihtilaflarda sadece Zonguldak mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

11. Ürünün Fiyatı

 

Ürünün peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve ürün ile birlikte Alıcı’ya gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Negelse  tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

 

12. Temerrüt Hali ve Hukuki Sonuçları

 

Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Negelse ’nin uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

13. Bildirimler ve Delil Sözleşmesi


İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, Site’de yer alan Hesabım>Ürün Sorularım veya elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Negelse ’nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

14. Yürürlük

 

14 (on dört) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

 

Alıcı                 Satıcı

                                           Nettoptan Medikal Kozmetik Kırtasiye Ltd. Şti.